Tööpakkumised

Kohila Mõisakool kasvab ja seoses sellega ootame meeskonnatäiendust alates 2020/2021 õppeaastast. 

Kui oled kutsumuselt õpetaja ja pead õigeks neid tõekspidamisi, millest lähtume pedagoogilises kontseptsioonis, anna endast märku helistades Anu Nigesenile telefonil 5020646 või e-kirja teel anu@kohilamoisakool.ee 

Ootame meeskonda:

 • osalise koormusega muusikaõpetajat/koorijuhti (tähtaeg ühenduse võtmiseks 15. juuni 2020. a.)
 • osalise koormusega õppejuhti (tähtaeg ühenduse võtmiseks 15. juuni 2020. a.)
 • osalise koormusega algklasside õpetajat (tähtaeg ühenduse võtmiseks 15. juuni 2020. a.)
 • osalise koormusega sotsiaalpedagoogi (tähtaeg ühenduse võtmiseks 15. juuni 2020. a.)
 • osalise koormusega kehalise kasvatuse õpetajat (tähtaeg ühenduse võtmiseks 15. juuni 2020. a.)
 • osalise koormusega vene keele õpetajat (tähtaeg ühenduse võtmiseks 15. juuni 2020. a.)
 • osalise koormusega kehalise kasvatuse õpetajat (tähtaeg ühenduse võtmiseks 15. juuni 2020. a.)
 • osalise koormusega töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetajat (tähtaeg ühenduse võtmiseks 15. juuni 2020. a.)
 • osalise koormusega matemaatikaõpetajat (tähtaeg ühenduse võtmiseks 15. juuni 2020. a.)
 • osalise koormusega eesti keele ja kirjanduse õpetajat (tähtaeg ühenduse võtmiseks 15. juuni 2020. a.)
 • osalise koormusega loodusainete õpetajat (tähtaeg ühenduse võtmiseks 15. juuni 2020. a.)
 • osalise koormusega ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajat (tähtaeg ühenduse võtmiseks 15. juuni 2020. a.)
 • osalise koormusega saksa keele õpetajat (tähtaeg ühenduse võtmiseks 15. juuni 2020. a.)
 • osalise koormusega õpetaja abi (tähtaeg ühenduse võtmiseks 15. juuni 2020. a.)

Vastuvõtt I klassi 2020/2021 õa

Lapsi võetakse kooli olenemata nende elukoha aadressist.

Kooli vastuvõtuks viime esmalt läbi tutvusuuringu, mille kaudu selgitatakse välja lapse kooliküpsuse tasand (nullkriteerium). Tutvusuuring koosneb praktilistest töödest ja mängulistest tegevustest ning selle käigus toimub ka vestlus vanematega. Tutvumisvestluse eesmärgiks on välja selgitada kuivõrd kool vastab vanemate pedagoogilistele arusaamadele ja veendumustele ning on sobiv lapse eripärale.

Tutvusuuringule registreerumise VORM AVANEB SIIT

Vormi esitades annate nõusoleku tutvusuuringu läbiviimiseks ja lapse kandideerimiseks kooli.

Kooli astumiseks vajalikud dokumendid esitatakse peale tutvusvestlust vanemaga e-keskkonnas ARNO. E-keskkonnas on nähtav vabade kohtade arv klassides.

Koolivormi tellimine 27.aprill – 26.juuni

Kohila Mõisakooli vastuvõtu kord

Kooli astumiseks vajaminevad dokumendid
Esimesse klassi astumiseks esitab lapsevanem või hooldaja, kelle laps on õpilaskandidaadiks vastu võetud, kirjaliku taotluse e-keskonnas ARNO.
Taotluse esitamiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

sisseastuja isikut tõendav dokument;
lapse digitaalne dokumendifoto e-õpilaspiletile;
(digitaalne väljavõte) sisseastuja tervisekaardist;
lasteaia poolt väljastatud koolivalmiduskaardi.

Küsimuste korral võtke meiega ühendust telefonil 5020646 (Anu Nigesen) või saates meili aadressil info@kohilamoisakool.ee.

Vastuvõtt teistesse klassidesse

Teistesse klassidesse võetakse õpilane vastu vabade kohtade olemasolul lapsevanema avalduse, lapsevanematega toimuva tutvusvestluse ja õpilasega läbiviidud tutvusuuringu alusel.

Vabade kohtade olemasolu on nähtav e-keskkonnas ARNO.

Kohila mõisa tall-tõllakuurist on saamas Kohila Mõisakooli algklasside maja

Unistus oma koolimajast on teoks saamas. Projekt on valminud, ehitusluba väljastatud ning käimas on kokkulepete sõlmimised pangalaenu võtmiseks ning ehitusega seoses. Meil kõigil on võimalus kaasa aidata jõukohase panusega.

Kohustused võetakse mitmeks aastaks, aga me suudame neid kanda ühiselt. Suur abi on igast eurost, sest kui püsiannetajaid palju, moodustub sellest märkimisväärne summa, mis laenumakset kergendab.

Meie kooli lapsed räägivad koolielust ja koolimajast. 


MTÜ Kohila Mõisakool EE721010220276258223 – märksõna “annetus”

Suur tänu kõigile neile, kes on kaasa aidanud!