Vastuvõtt I klassi 2020/2021 õa

Lapsi võetakse kooli olenemata nende elukoha aadressist.

Kooli vastuvõtuks viime esmalt läbi tutvusuuringu, mille kaudu selgitatakse välja lapse kooliküpsuse tasand (nullkriteerium). Tutvusuuring koosneb praktilistest töödest ja mängulistest tegevustest ning selle käigus toimub ka vestlus vanematega. Tutvumisvestluse eesmärgiks on välja selgitada kuivõrd kool vastab vanemate pedagoogilistele arusaamadele ja veendumustele ning on sobiv lapse eripärale.

Lahtiste uste päev toimub neljapäeval, 5. märtsil.
Kuna klassiruumid ei ole väga suured, siis palume eelnevalt registreeruda meili teel louise.flensburg.lend@kohilamoisakool.ee
Olete oodatud osalema!

Info tutvusuuringu kohta:

Tutvusuuring eelkooli õppetöös MITTEOSALEVATELE lastele: Palun registreeruge tutvusuuringule, täites juuresoleva vormi hiljemalt 12. märtsiks: VORM AVANEB SIIT

Vormi esitades annate nõusoleku tutvusuuringu läbiviimiseks ja lapse ka kandideerimiseks kooli.
Tutvusuuring toimub laupäeval, 21. märtsil algusega kell 10.00.
Vanematele tutvusuuringu kokkuvõtte tutvustamise aeg lepitakse kokku peale 21. märtsi meili teel.

Vanemate otsust koolituleku kohta ootame hiljemalt 1. maiks.

Tutvusuuring Miikaeli Ühenduse eelkooli õppetöös OSALEVATELE lastele: Palume täita tutvusuuringu vormi koduleheküljel hiljemalt 31. jaanuariks: VORM AVANEB SIIT

Küsimustiku vanematele edastame eelkooli õpetaja kaudu. Palume need täita ja tuua kooli hiljemalt 15. veebruariks.
Tutvusuuring lastele toimub eelkooli tundide ajal alates jaanuarist. Tutvusuuringu teine osa, vestlus vanematega, veebruaris-märtsis.

Vanemate otsust koolituleku osas ootame hiljemalt 1. maiks.

Mais või hiljemalt juuni alguses toimub koosolek esimese klassi vanematele.

Kohila Mõisakooli vastuvõtu kord

Koolivormi tellimine 27.aprill – 26.juuni

Küsimuste korral võtke meiega ühendust!

Kooli astumiseks vajaminevad dokumendid
Esimesse klassi astumiseks esitab lapsevanem või hooldaja, kelle laps on õpilaskandidaadiks vastu võetud, kirjaliku taotluse, millele lisab:
sisseastuja sünnitunnistuse koopia;
kui taotluse esitab sisseastuja seaduslik esindaja, siis esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
sisseastuja tervisekaardi;
lapse foto (3×4 cm);
lasteaia poolt väljastatud koolivalmiduskaardi.

Tööpakkumised

Kohila Mõisakool kasvab ja seoses sellega ootame ka uusi õpetajaid alates 2019/2020 õppeaastast. 

Kui oled kutsumuselt õpetaja ja pead õigeks neid tõekspidamisi, millest lähtume pedagoogilises kontseptsioonis, anna endast märku helistades Anu Nigesenile telefonil 5020646 või e-kirja teel anu@kohilamoisakool.ee 

Ootame meeskonda:

  • osalise koormusega õpiabirühma õpetajat (tähtaeg ühenduse võtmiseks 12. juuli 2019. a.)
  • osalise koormusega kehalise kasvatuse õpetajat (kes õpetab poistele ka judo aluseid) (tähtaeg ühenduse võtmiseks 12. juuli 2019. a.)
  • osalise koormusega muusikaõpetajat, kes tunneb ja suudab lastes aidata kujundada huvi ja oskusi vanamuusika traditsioonis (tähtaeg ühenduse võtmiseks 12. juuli 2019. a.)
  • osalise koormusega sotsiaalpedagoogi (tähtaeg ühenduse võtmiseks 12. juuli 2019. a.)
  • osalise koormusega eripedagoogi (tähtaeg ühenduse võtmiseks 12. juuli 2019. a.)
  • osalise koormusega saksa keele (tähtaeg ühenduse võtmiseks 12. juuli 2019. a.)
  • osalise koormusega ajaloo õpetajat (tähtaeg ühenduse võtmiseks 12. juuli 2019. a.)

Kohila mõisa tall-tõllakuurist on saamas Kohila Mõisakooli algklasside maja

Unistus oma koolimajast on teoks saamas. Projekt on valminud, ehitusluba väljastatud ning käimas on kokkulepete sõlmimised pangalaenu võtmiseks ning ehitusega seoses. Meil kõigil on võimalus kaasa aidata jõukohase panusega.

Kohustused võetakse mitmeks aastaks, aga me suudame neid kanda ühiselt. Suur abi on igast eurost, sest kui püsiannetajaid palju, moodustub sellest märkimisväärne summa, mis laenumakset kergendab.

Meie kooli lapsed räägivad koolielust ja koolimajast. 


MTÜ Kohila Mõisakool EE721010220276258223 – märksõna “annetus”

Suur tänu kõigile neile, kes on kaasa aidanud!

KIK toetas Kohila Mõisakooli loodusõpetuse õppekava rikastamist 2017/2018 õppeaastal

Suured tänud!

Kohila Mõisakooli loodusõpetuse õppekava toetamine 2017/2018 õppeaastal,
projekt nr 13711. Projekti raames osalesid õpilased aktiivõppeprogrammides Tallinna Loomaaias, Tallinna Loodusmuuseumis, Simisalu Looduskeskuses, Silma Õpikojas, Sagadi Looduskoolis, Jääaja Keskuses ning Kohila Keskonnahariduse Keskuse poolt läbiviidavates programmides.