Eesti mõisad 2016

Hoovide päev 2016

V perioodi 7. nädal ja vaheaeg

Nädala mõte: SEE ONGI ARMASTUS
Arvatavasti nõustuvad kõik sellega, et millegi sügav käsitlemine eeldab teatavat tõsidust. Aga kas „tõsine“ tähendab tingimata karmi nägu ja keerulisi mõisteid? Mõelgem sellele, mis tõsidusega eriliselt seostub: põhjalikkus, ausus, püsivus, lojaalsus, töökus… Kas saab olla tõsiselt rõõmus? Ja veel, kas saab käsitleda tähtsaid teemasid ka tõsiselt naljakalt? Mida tähendab olla õpetatud? Ja milleks õpetatud olla? Teadus, tarkus, arukus, armastus… Kas keha on meie hinge vangla või midagi enamat? Kus peitub tõeline tarkus? Mis tähendab vaimne elu? Ja mis maine? Mis teeb tegelikult elu suureks?
Püha Jaakobus esimesel sajandil nõnda sõnastas : “Aga ülalt pärinev tarkus on esmalt puhas, siis rahumeelne, leebe, kuulekas, tulvil halastust ja häid vilju, erapooletu, teeskluseta.” (Jaakobuse kiri 3:17)
On neid, kes ihkavad tarkust teadmise pärast – see on uudishimu; on teisi, kes soovivad seda kuulsuse pärast – see on edevus; ja mõningaid, kes otsivad seda, et rikastuda – see on rumal äri. On ka neid, kes soovivad teadmisi saada selleks, et ennast harida – see on mõistlikkus. Ja neid, kes tarkust selleks otsivad, et teisi harida – see ongi armastus.
Õppida selleks, et teisi harida, neid teenida – see on armastus. Sellega tegelesime terve kooliaasta jooksul kõik, igaüks enda vastutusel. Sellel aastal võime jälle öelda: Kui hea oli olla koos! Just sõna “jälle” annab sellele mõttele õige jõu.
Ilusat kooliaasta lõppu kõigile!

Särav koidutäht

Täna hommikul koolimajja astudes kõlasid üle maja kaunid viola da gamba ja klaverihelid. Siis liitusid neile lapsed, et kooriga harjutada järgmisel teisipäeval toimuvaks laulupäevaks “Säravat koidutähte”.

Lahtiste uste päev

Lahtiste uste päev toimub neljapäeval, 3. märtsil.
Olete oodatud osalema tundides ja vestlusringis:
8:30 inglise keel
9:25 usuõpetus
10:20 tund omal valikul
11:05-12:00 vestlusring
Kuna klassiruumid ei ole väga suured, palume eelnevalt registreeruda meili teel anu@kohilamoisakool.ee, et saaksime Teile koha valmis seada.

Erakoolide lapsevanemate algatus – pöördumine vanemate poole

Eestis tegutsevates erakoolides õppivate laste vanemad on koondnud ja koostanud petitsiooni, milles kutsutakse üles Erakooliseadusega seonduvat ühiselt põhjalikult läbi mõtlema.
Jagame koostatud üleskutset ka meie vanematele.

Vajame teie panust!
Riigikogu hakkab lähinädalail menetlema Erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega võetakse kohalikelt omavalitsustelt kohustus toetada erakoolidele tegevuskulude katmist. Tegevuskulud (st koolimaja küte, elekter, vesi jms) moodustavad erakoolide eelarvetest ca 25-30%, mis tähendaks paljude koolide jaoks finantsiliselt väga raskeid otsuseid alates järgmise aasta 1. septembrist.
Erakoolide lapsevanemad on üle-Eestiliselt kokku tulnud ja lükanud käima protsessi, et valitsus ja riigikogu meile nii olulist seadust ühepoolselt ei muudaks ning selle protsessi üheks sammuks on petitsioonile allkirjade kogumine. Petitsiooni eesmärk on nõuda, et riik toetaks võrdselt kõigi Eesti laste haridust. Petitsioon asub aadressil https://petitsioon.ee/signers/riik-peab-suhtuma-laste-haridusse-vordselt/ ja sellele on praeguseks andnud oma allkirja juba üle 2500 inimese. Palume teil see petitsioon läbi lugeda ja võimalusel allkirjastada. Selleks on 2 võimalust:
1)Digitaalselt (samal lingil)
2)Paberkandjal koolis (dokumendid on koolis, palun võtta)
Lisaks petisioonile on kavandatud hulk teisi tegevusi, mille kohta leiate informatsiooni lehelt www.avalikultharidusest.ee, kust leiate lisainformatsiooni kogu teema kohta. Loodame, et te ei pahanda, et kui vajame jällegi teie panust, siis anname sellest meili-teel teada.
Loodame väga, et riigi esindajad võtavad meie suurearvulist erakoolide kogukonda kuulda ja seadus sellisel moel muutmisele ei lähe.
Hea lapsevanem! Sinu panus ja allkiri loeb!
Sinu laste kool.