Õppemaks

Eelkooli õppemaks on 2017-2018 õppeaastal 60 eurot kuus (7 kuud). Seda ei muudeta õppeaasta jooksul. Õppemaksu suurus ja tasumise kord fikseeritakse lapsevanemaga sõlmitavas lepingus.