Koolitoit

Kooli toitlustamist korraldab MTÜ Kohila Mõisakool. Toit valmistatakse kohvikus Sofia.

Koolilõuna maksumus on 1.78€

Söögivahetunnid:
I ja II klass: 11:05-11:20
III ja IV klass: 12:05-12:20

Täiendavat teavet toidu koostise ja allergeenide kohta saab alati küsida kohvik Sofia kokalt tel. 521 4501

Menüü koostamise põhimõtted