Õppemaks

I, II ja III kooliastmes puudub tasemehariduses õppetasu.
Lisaks üldharidusele korraldab Kohila Mõisakool koostöös Miikaeli Ühenduse keeltekeskusega erahuvihariduse raames inglise keele õpet täieliku keelekümbluse meetodil.