Vastuvõtt

Vastuvõtt I klassi 2020/2021 õa

Lapsi võetakse kooli olenemata nende elukoha aadressist.

Kooli vastuvõtuks viime esmalt läbi tutvusuuringu, mille kaudu selgitatakse välja lapse kooliküpsuse tasand (nullkriteerium). Tutvusuuring koosneb praktilistest töödest ja mängulistest tegevustest ning selle käigus toimub ka vestlus vanematega. Tutvumisvestluse eesmärgiks on välja selgitada kuivõrd kool vastab vanemate pedagoogilistele arusaamadele ja veendumustele ning on sobiv lapse eripärale.

Tutvusuuringule saate registreeruda täites juuresoleva vormi: VORM AVANEB SIIT

Vormi esitades annate nõusoleku tutvusuuringu läbiviimiseks ja lapse ka kandideerimiseks kooli. Võtame seejärel Teiega ühendust, et täpsemalt kokku leppida. 

Alates 20. maist 2020. a. käivitub Kohila vallas portaal ARNO, mille kaudu hakkab edaspidi toimuma taotluste esitamine kooli. Täiendav info portaali kasutamisjuhendi kohta on kättesaadav peatselt.

Kohila Mõisakooli vastuvõtu kord

Koolivormi tellimine 27.aprill – 26.juuni

Küsimuste korral võtke meiega ühendust!

Kooli astumiseks vajaminevad dokumendid
Esimesse klassi astumiseks esitab lapsevanem või hooldaja, kelle laps on õpilaskandidaadiks vastu võetud, kirjaliku taotluse, millele lisab:
sisseastuja sünnitunnistuse koopia;
kui taotluse esitab sisseastuja seaduslik esindaja, siis esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
sisseastuja tervisekaardi;
lapse foto (3×4 cm) õpilaspileti jaoks;
lasteaia poolt väljastatud koolivalmiduskaardi.