Vastuvõtt

Lapsi võetakse kooli olenemata nende elukoha aadressist.

Viime läbi tutvusuuringu, mille kaudu selgitatakse välja lapse kooliküpsuse tasand (nullkriteerium). Tutvusuuring koosneb praktilistest töödest ja mängulistest tegevustest ning selle käigus toimub ka vestlus vanematega. Tutvumisvestluse eesmärgiks on välja selgitada kuivõrd kool vastab vanemate pedagoogilistele arusaamadele ja veendumustele ning on sobiv lapse eripärale.

Lahtiste uste päev toimub neljapäeval, 8. märtsil.
Päeva kava
8.30 -9.15 tervituskohv ja kooli tutvustus.
9.25 -10.10 inglise keel
10.20-11.05 usuõpetus
11.20-12.05 valiktund
Kuna klassiruumid ei ole väga suured, siis palume eelnevalt registreeruda meili teel ruth.durejko@kohilamoisakool.ee
Olete oodatud osalema!

Info tutvusuuringu kohta:

Tutvusuuring eelkooli õppetöös MITTEOSALEVATELE lastele: Palun registreeruge tutvusuuringule, täites juuresoleva vormi hiljemalt 16. märtsiks: VORM AVANEB SIIT

Vormi esitades annate nõusoleku tutvusuuringu läbiviimiseks.
Registreerunud vanematele edastame pedagoogilist keskkonda tutvustava küsimustiku. Palume selle täita ja võtta kaasa tutvusuuringule.
Tutvusuuring toimub laupäeval, 24. märtsil algusega kell 10.00.
Vanematele tutvusuuringu kokkuvõtte tutvustamise aeg lepitakse kokku tutvusuuringu päeval.

Vanemate otsust koolituleku kohta ootame hiljemalt 1. maiks.

Tutvusuuring Miikaeli Ühenduse eelkooli õppetöös OSALEVATELE lastele: Palume täita tutvusuuringu vormi koduleheküljel hiljemalt 31. jaanuariks: VORM AVANEB SIIT

Küsimustiku vanematele edastame eelkooli õpetaja kaudu. Palume need täita ja tuua kooli hiljemalt 15. veebruariks.
Tutvusuuring lastele toimub eelkooli tundide ajal veebruaris-märtsis. Tutvusuuringu teine osa, vestlus vanematega, samuti veebruaris-märtsis.

Vanemate otsust koolituleku osas ootame hiljemalt 1. maiks.

Mais või hiljemalt juuni alguses toimub koosolek esimese klassi vanematele.

Kohila Mõisakooli vastuvõtu kord

Koolivormi tellimine 27.aprill – 26.juuni

Küsimuste korral võtke meiega ühendust!

Kooli astumiseks vajaminevad dokumendid
Esimesse klassi astumiseks esitab lapsevanem või hooldaja, kelle laps on õpilaskandidaadiks vastu võetud, kirjaliku taotluse, millele lisab:
sisseastuja sünnitunnistuse koopia;
kui taotluse esitab sisseastuja seaduslik esindaja, siis esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
sisseastuja tervisekaardi;
lapse foto (3×4 cm);
lasteaia poolt väljastatud koolivalmiduskaardi.