Recent Posts

Vastuvõtt I klassi 2020/2021 õa

Lapsi võetakse kooli olenemata nende elukoha aadressist.

Kooli vastuvõtuks viime esmalt läbi tutvusuuringu, mille kaudu selgitatakse välja lapse kooliküpsuse tasand (nullkriteerium). Tutvusuuring koosneb praktilistest töödest ja mängulistest tegevustest ning selle käigus toimub ka vestlus vanematega. Tutvumisvestluse eesmärgiks on välja selgitada kuivõrd kool vastab vanemate pedagoogilistele arusaamadele ja veendumustele ning on sobiv lapse eripärale.

Lahtiste uste päev toimub neljapäeval, 5. märtsil.
Kuna klassiruumid ei ole väga suured, siis palume eelnevalt registreeruda meili teel louise.flensburg.lend@kohilamoisakool.ee
Olete oodatud osalema!

Info tutvusuuringu kohta:

Tutvusuuring eelkooli õppetöös MITTEOSALEVATELE lastele: Palun registreeruge tutvusuuringule, täites juuresoleva vormi hiljemalt 12. märtsiks: VORM AVANEB SIIT

Vormi esitades annate nõusoleku tutvusuuringu läbiviimiseks ja lapse ka kandideerimiseks kooli.
Tutvusuuring toimub laupäeval, 21. märtsil algusega kell 10.00.
Vanematele tutvusuuringu kokkuvõtte tutvustamise aeg lepitakse kokku peale 21. märtsi meili teel.

Vanemate otsust koolituleku kohta ootame hiljemalt 1. maiks.

Tutvusuuring Miikaeli Ühenduse eelkooli õppetöös OSALEVATELE lastele: Palume täita tutvusuuringu vormi koduleheküljel hiljemalt 31. jaanuariks: VORM AVANEB SIIT

Küsimustiku vanematele edastame eelkooli õpetaja kaudu. Palume need täita ja tuua kooli hiljemalt 15. veebruariks.
Tutvusuuring lastele toimub eelkooli tundide ajal alates jaanuarist. Tutvusuuringu teine osa, vestlus vanematega, veebruaris-märtsis.

Vanemate otsust koolituleku osas ootame hiljemalt 1. maiks.

Mais või hiljemalt juuni alguses toimub koosolek esimese klassi vanematele.

Kohila Mõisakooli vastuvõtu kord

Koolivormi tellimine 27.aprill – 26.juuni

Küsimuste korral võtke meiega ühendust!

Kooli astumiseks vajaminevad dokumendid
Esimesse klassi astumiseks esitab lapsevanem või hooldaja, kelle laps on õpilaskandidaadiks vastu võetud, kirjaliku taotluse, millele lisab:
sisseastuja sünnitunnistuse koopia;
kui taotluse esitab sisseastuja seaduslik esindaja, siis esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
sisseastuja tervisekaardi;
lapse foto (3×4 cm);
lasteaia poolt väljastatud koolivalmiduskaardi.

  1. KIK toetas Kohila Mõisakooli loodusõpetuse õppekava rikastamist 2018/2019. õppeaastal Comments Off on KIK toetas Kohila Mõisakooli loodusõpetuse õppekava rikastamist 2018/2019. õppeaastal
  2. 2019/2020 kooliaasta algus. Comments Off on 2019/2020 kooliaasta algus.
  3. Vabad õppekohad Kohila Mõisakooli klassides Comments Off on Vabad õppekohad Kohila Mõisakooli klassides
  4. Tööpakkumised Comments Off on Tööpakkumised
  5. Kohila mõisa tall-tõllakuurist on saamas Kohila Mõisakooli algklasside maja Comments Off on Kohila mõisa tall-tõllakuurist on saamas Kohila Mõisakooli algklasside maja
  6. Heategevuslik jõulukontsert tulemas Comments Off on Heategevuslik jõulukontsert tulemas
  7. Comments Off on
  8. Lõppes loovuslaborite projekt Comments Off on Lõppes loovuslaborite projekt
  9. KIK toetas Kohila Mõisakooli loodusõpetuse õppekava rikastamist 2017/2018 õppeaastal Comments Off on KIK toetas Kohila Mõisakooli loodusõpetuse õppekava rikastamist 2017/2018 õppeaastal