Eelkooli registreerimise ankeet

Kohila Mõisakooli eelkool
Registreerumine 2017/2018 õa eelkooli
* Kohustuslik
Lapse nimi *
Teie vastus
Lapse vanus eelkooli alustades *
Kohustuslik
Lapse isikukood *
Teie vastus
Laps *
Kohustuslik
Erivajadused
Kui lapsel on erivajadus, palun kirjeldage seda
Teie vastus
Registreerija nimi *
Teie vastus
Registreerija seos lapsega *
Valige
ema
isa
eestkostja
muu
Registreerija telefon *
Teie vastus
Registreerija e-postiaadress *
Teie vastus
Soovin, et laps alustaks 2018/2019 kooliteed Kohila Mõisakoolis *
Kohustuslik
Eelkooli tundide algusaeg *
Kohustuslik
Saada ära
Ärge saatke paroole kunagi Google'i vormide kaudu.
See vorm loodi domeenis Kohila Mõisakool. Väärkasutusest teatamine