Täname Kapa Rock-i korraldajaid, tänu kellele õnnestus koguda raha, millest on abi saali valgustuse soetamisel!!!