Algab eelkooli registreerimine 2013/14 õppeaastaks

Kooliga seondub väga tähtis ja suur muutus lapse ja kogu pere elus. Seetõttu on vajalik kooliks ettevalmistus. Püüame aidata lastel sujuvalt kooliellu sisse elada. Meie eelkooli programm on koostatud koostöös VHK-ga ja järgib koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava põhimõtteid. Toetume lapse loomulikule huvile hankida teadmisi. Püüame luua lapse arengut soodustavat keskkonda, kus grupitöös oleks tagatud turvatunne ja eduelamused. Tähtis on see, et lapsel tekiks eneseusaldus.
 
Õppekava
Vastuvõtt