Lõpetas eelkooli IV lend

Lõpetas eelkooli III lend

Loeng: 8. jaanuaril kell 18:00

Varajane teismeiga, poiste ja tüdrukute erinevused ning nende õpetamine.

koolitus
Vanalinna Hariduskolleegiumis (VHK) õpivad poisid ja tüdrukud juba üle 25 aasta eraldi klassides. Kogu selle aja vältel on laste arengut jälgitud, saadud kogemused on talle­­tatud uuringutes.

VHK asutaja ja direktor Kersti Nigesen jagab kogemusi ja vastab teie küsimustele.

Peale loengut toimub eelkooli lastevanemate koosolek.

Oodatud on kõik huvilised!

Lõpetas eelkooli II lend

14. aprillil said Kohila Mõisakooli eelkooli teise lennu 35 õpilast oma lõputunnistused. Sügisel alanud õppeperioodi jooksul oli lastel võimalus üheskoos arvutada, lugeda, joonistada, meisterdada, jutustada ja laulda. Lastele aitasid tulevikku luua õpetajad Maris Reinumäe, Egle Matetski ja Kairis Kontus.

I rühm
 I rühm

II rühm
II rühm

Kohila Mõisakooli jõulud 2013

16.12.2013
kell 12.45-15.30 Eelkooli jõulupidu

18.12.2013
kell 9.00 9.30 10.00 I klassi näidend “Esimesed jõulud” Sipsiku ja Männi lasteaiale
kell 15.00-18.00 Klassiõhtu
kell 18.00 I klassi näidendi “Esimesed jõulud” avalik esitamine Kohila mõisa saalis

19.12.2013
kell 10.00 I klass külastab Vilivere Katikodu

20.12.2013
kell 9.00 I klass külastab Hageri Hooldekodu
kell 12.00 Kohila Mõisakooli jumalateenistus Hageri kirikus

26.12.2013
kell 12.00 Heategevuslik kontsert Hageri kirikus

Loeng

Oodatud on kõik huvilised 5. novembril kell 18:00-19:00 Kohila mõisa (Tööstuse 17) kuulama Susanne M. Roy loengut teemadel:

    Kuidas kindlustada lapsele edu nii koolis kui kodus?
    Miks lapsed võivad vajada täiendavat abi?

Suzanne M. Roy (USA) on 30 aastat töötanud eripedagoogika valdkonnas ning käesoleval sügisel nõustab Vanalinna Hariduskolleegiumi.

Eelkooli lastevanemate koosolek

Kohila Mõisakooli eelkooli lastevanemate koosolek toimub teisipäeval, 10. septembril kl. 19.00 Kohila mõisas. Eelkooli registreerimine kestab 13. septembrini. Täpsem info registreerimise kohta.

Koolieeliku õppeprogramm sisaldab järgmisi õppeaineid: keel ja kõne, matemaatika, loodusõpetus, käeline tegevus, muusika ja inglise keel. Kahel korral nädalas (2,5 tundi korraga) on tunniplaanis inglise keel, emakeel, matemaatika ja loodusõpetus. Ühel korral nädalas on kunst või käeline tegevus ja muusikatund.

Eelkooli on registreeritud juba 18 last, laste arvu suurenemisel hakkab õppetöö toimuma kahes rühmas. Õppetöö algab 16. sept. 2013 ja lõpeb 17. aprillil 2014. Tunde ei toimu riiklikel pühadel ja koolivaheaegadel: 19.10.2013-27.10.2013, 21.12.2013-05.01.2014, 22.02.2014-02.03.2014.
Täpsemat infot lepingute sõlmimise, maksete, eelkooli korraldusliku poole (sh õpetajate) kohta antakse teada koosolekul.

Algab eelkooli registreerimine 2013/14 õppeaastaks

Kooliga seondub väga tähtis ja suur muutus lapse ja kogu pere elus. Seetõttu on vajalik kooliks ettevalmistus. Püüame aidata lastel sujuvalt kooliellu sisse elada. Meie eelkooli programm on koostatud koostöös VHK-ga ja järgib koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava põhimõtteid. Toetume lapse loomulikule huvile hankida teadmisi. Püüame luua lapse arengut soodustavat keskkonda, kus grupitöös oleks tagatud turvatunne ja eduelamused. Tähtis on see, et lapsel tekiks eneseusaldus.
 
Õppekava
Vastuvõtt