Vastuvõtt

Kohila Mõisakoolil puudub teeninduspiirkond.
Mõisakooli eelkooli võivad õppima asuda eelkooliealised lapsed sõltumata nende või nende vanemate elukohajärgsest omavalitsusest.

2014/2015 õppeaasta eelkooli registreerimine toimus 1. juuni – 10. september 2014.