Eelkooli lastevanemate koosolek

Kohila Mõisakooli eelkooli lastevanemate koosolek toimub teisipäeval, 10. septembril kl. 19.00 Kohila mõisas. Eelkooli registreerimine kestab 13. septembrini. Täpsem info registreerimise kohta.

Koolieeliku õppeprogramm sisaldab järgmisi õppeaineid: keel ja kõne, matemaatika, loodusõpetus, käeline tegevus, muusika ja inglise keel. Kahel korral nädalas (2,5 tundi korraga) on tunniplaanis inglise keel, emakeel, matemaatika ja loodusõpetus. Ühel korral nädalas on kunst või käeline tegevus ja muusikatund.

Eelkooli on registreeritud juba 18 last, laste arvu suurenemisel hakkab õppetöö toimuma kahes rühmas. Õppetöö algab 16. sept. 2013 ja lõpeb 17. aprillil 2014. Tunde ei toimu riiklikel pühadel ja koolivaheaegadel: 19.10.2013-27.10.2013, 21.12.2013-05.01.2014, 22.02.2014-02.03.2014.
Täpsemat infot lepingute sõlmimise, maksete, eelkooli korraldusliku poole (sh õpetajate) kohta antakse teada koosolekul.