Erakoolide lapsevanemate algatus – pöördumine vanemate poole

Eestis tegutsevates erakoolides õppivate laste vanemad on koondnud ja koostanud petitsiooni, milles kutsutakse üles Erakooliseadusega seonduvat ühiselt põhjalikult läbi mõtlema.
Jagame koostatud üleskutset ka meie vanematele.

Vajame teie panust!
Riigikogu hakkab lähinädalail menetlema Erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega võetakse kohalikelt omavalitsustelt kohustus toetada erakoolidele tegevuskulude katmist. Tegevuskulud (st koolimaja küte, elekter, vesi jms) moodustavad erakoolide eelarvetest ca 25-30%, mis tähendaks paljude koolide jaoks finantsiliselt väga raskeid otsuseid alates järgmise aasta 1. septembrist.
Erakoolide lapsevanemad on üle-Eestiliselt kokku tulnud ja lükanud käima protsessi, et valitsus ja riigikogu meile nii olulist seadust ühepoolselt ei muudaks ning selle protsessi üheks sammuks on petitsioonile allkirjade kogumine. Petitsiooni eesmärk on nõuda, et riik toetaks võrdselt kõigi Eesti laste haridust. Petitsioon asub aadressil https://petitsioon.ee/signers/riik-peab-suhtuma-laste-haridusse-vordselt/ ja sellele on praeguseks andnud oma allkirja juba üle 2500 inimese. Palume teil see petitsioon läbi lugeda ja võimalusel allkirjastada. Selleks on 2 võimalust:
1)Digitaalselt (samal lingil)
2)Paberkandjal koolis (dokumendid on koolis, palun võtta)
Lisaks petisioonile on kavandatud hulk teisi tegevusi, mille kohta leiate informatsiooni lehelt www.avalikultharidusest.ee, kust leiate lisainformatsiooni kogu teema kohta. Loodame, et te ei pahanda, et kui vajame jällegi teie panust, siis anname sellest meili-teel teada.
Loodame väga, et riigi esindajad võtavad meie suurearvulist erakoolide kogukonda kuulda ja seadus sellisel moel muutmisele ei lähe.
Hea lapsevanem! Sinu panus ja allkiri loeb!
Sinu laste kool.