I perioodi 5. nädal

Nädala mõte: kooli sünnipäev
Esimesel oktoobril, mil tähistame kooli sünnipäeva, on meil taas põhjust mõelda meie vapi sümboolikale: kilbi sinine taustavärv tähistab Jumalaema kui perekondade kaitsjat, see on Taevase Kuninganna tunnusvärv. Maarja emalikku hoolt vajame me kõik ja kuna just samal päeval on õigeusu kiriku traditsioonis Jumalaema kaitsmise püha, on meil võimalus tänu ja abipalvetega temale mõelda.
Selle püha tagapõhjaks on paljud sündmused, milles Jumalaema kaitsmine ja eestkoste on ilmsiks tulnud. Alates nägemusega Jumalaema ilmumisest Konstantinoopoli kohal siis, kui vaenuväed seda piirasid. Selles nägemuses hoidis Jumalaema oma loori kaitsvalt linna kohal ja päästis tema eestpalveid ja kaitset paluva rahva vaenlaste käest. Püha nimetatakse mitut moodi: eesti keeles „kaitsmise“, kreeka keeles „kaitsmise“ või „katmise“ (skipe), slaavi keeles „loori“ (pokrov) püha. Inglise keeles on lausa kolm varianti: „kaitsmise“ (protection), „loori“ (veil) ja „eestpalve“ (intercession) püha.