II perioodi 4. nädal

Nädala mõte: tänulikkus
Tänu saab väljendada nii sõnade kui tegudega. Oma vanematele näitan tänulikkust, kui vastutan oma tööde ja õpingute eest. Koolis väljendan tänulikkust, kui teen oma tööd nii hästi kui suudan, ei lase teistel enda järel oodata, olen mõistev ja kannatlik murelike või ärritunud inimestega.
Ka head kombed ning viisakus väljendab tänu. Kuid naeratus? Läbi naeratuse saadan päikest oma kaaslastele. Kas olen rõõmsameelne nii sõpradega olles …. kui ka kodus? Milliseid asju või inimesi oma elus käsitleme endastmõistetavana – kodus, koolis, sõprade seltsis…. Selle üle tuleks mõtiskleda.