III perioodi 7. nädal

Nädala mõte: tuhkapäevast algab paastuaeg.
Paastuaeg on selleks, et kutsuda meid natuke eemalduma materiaalsetest huvidest ja mõtlema vaimsete väärtuste peale. Viimased on just need, mis püsivad kogu meie elu ja mis tegelikult annavad meie elule suuna ja tähenduse. See aeg pakub meile võimaluse õppida ennast paremini tundma. Mõnikord võime soovida, et meil oleks rohkem “aega endale”, kuid tegelikult on just armastus teiste vastu see, milles avastame enda ja selle, milleks oleme võimelised. Kui hoolime teistest koolis, kodus, tänaval… kui aitame abivajajaid… kui suudame loobuda oma maitsest, ajast ja eelistustest teiste heaks… siis avastame, kes me tegelikult oleme. Avastame ka, kas meil puudub veel midagi, et olla need, kes tahaksime olla. Kas meil on kombeid, harjumusi, mis ei ole päris kookõlas nende vaimsete väärtustega, mis meid elus juhivad?
Ainult siis, kui anname ennast teistele, võime tunda sügavat ja püsivat rahu ja rõõmu.