Keskkonnaharidus Kohila Mõisakoolis

Juba teist õppeaastat on Kohila Mõisakooli loodusõpetuse õppekava täiendanud Keskkonna Investeeringute Keskuse (KIK) projektid keskkonnateadlikkuse programmi kaudu ning Kohila Keskkonnahariduse Keskuse õppeprogrammid.
Selle aastase KIKi projekti raames külastati sügisel Silma Õpikoda Läänemaal, kus saadi teadmisi Eestis elutsevate lindude kohta. Kes talvituvad siin, kes lendavad ära. Samuti selle kohta, milline on lindude teekond ning mis ohte nad seal kohtavad. Käidi mereäärsel luhal vaatlemas lindude kogunemist enne suurt rännet. Kevadel toimus õppekäik Tallinna Botaanika aeda, kus tutvuti eksootiliste taimedega, saadi teadmisi taimede rollist elukeskkonnale ning aimu nende mitmekesisusest. Peeti ka ilus piknik.
Lapsed proovisid kätt ka ise taimede kasvatamisel. Märtsis pandi seemnest kasvama lille- ja tomati taimi, mis hiljem istutati ümber kooliõuele istuskastidesse. Külm küll näpistas osad taimed ära, kuid see oligi eluline õppetund, et inimene peab õppima loodusega arvestama.
Kohila Keskkonnahariduse Keskus viis Mõisakooli õpilased sel õppeaastal kahele õppekäigule. Talvel käidi Kadaka külas loomade söötmisplatsil otsimas loomade jälgi ning viidi neile ka natuke „maiustusi“. Kevadel toimus õppeprogramm „Kevad tuleb“ Pirgu terviserajal koos põneva maastikumänguga.
Suured tänud MTÜ Kohila Mõisakooli poolt KIK-le ja Kohila Keskkonnahariduse Keskusele, tänu kellele on Kohila Mõisakooli õpilaste loodusõpetuse programm huvitavam ning mitmekesisem. Samuti suured tänud õpetajatele, kel on tahtmist pakkuda lastele põnevaid ja harivaid kogemusi. Ning kõige suuremad tänud muidugi õpilastele, kes alati on huvi ja innuga valmis uusi teadmisi omandama ja kohti avastama.

kik_est_logo_horisontaalne