KIK toetas Kohila Mõisakooli loodusõpetuse õppekava rikastamist 2018/2019. õppeaastal

Suured tänud!

Kohila Mõisakooli loodusõpetuse õppekava toetamine 2018/2019. õppeaastal,
projekt nr 14942. Projekti raames osalesid õpilased aktiivõppeprogrammides Tallinna Loomaaias, Tallinna Loodusmuuseumis, Silma Õpikojas, Sagadi Looduskoolis, Jääaja Keskuses ning Kohila Keskonnahariduse Keskuse poolt läbiviidavates programmides.