Kohila Mõisakool alustab õpilaste vastuvõttu 1. klassi

Oma lapsele kooli valimine on üks tõeliselt suurtest otsustest perekonnas. Kooli valikul on oluline, et vanemad leiaks kooli, mis toetab perekonna väärtushinnanguid. Laps saab koolis õnnelik olla ainult sel juhul, kui kool ei toimi perekonna taotluste suhtes lõhkuvalt. Lapse põhiline ja esimene arengukeskkond on kodu, kool toetab kodu. Soovime koolis luua kodust ja kogukondlikku õhkkonda, kus koolipere liikmed tunnevad ja austavad üksteist. Meil, kui  uuel koolil on võimalus uut riiklikku õppekava, mis on loodud väärtustel põhinevate koolide jaoks, ellu rakendada täht-tähelt, alustades puhtalt lehelt.

Vastuvõtt