Järelvalve

Kooli üle teostab järelvalvet: Haridus- ja teadusministeerium, Munga 18, Tartu, 50088, telefon 735 0222, e-post hm@hm.ee