Kristlikud väärtused koolis

Koostöös Miikaeli Ühendusega toetume oma tegevuses kristlikule väärtussüsteemile ning vahendame kristlikke ja rahvuslikke traditsioone ja kombeid.

Koolides tähistatakse kirikukalendri tähtpäevi.

Oluliseks osaks kristlikus väärtussüsteemis on püüd üksteist toetada, mis omakorda muudab ka kasvukeskkonna loomulikuks osaks taotluse aidata raskustes olevaid lapsi.

Usuõpetus klassikalises mõttes, mis toetaks lapse seondumist konkreetse kirikuga (kogudusega) jääb ka edaspidi perede kanda pühapäevakoolide raames.

Meie kool võiks sobida Teie lapsele, kui lapse viibimine kirikus (kirikukalendri tähtpäevade tähistamine kirikus) ja kristliku väärtussüsteemi tutvustamine lastele ei ole vastuolus Teie maailmavaatelise positsiooniga. Praegu on koolis ja eelkoolis käivate laste hulgas nii kristlike koguduste liikmeid kui ka mittekiriklike perede lapsi.