Lapse arengu toetamine

Lapse arengu toetamiseks viiakse koolis läbi regulaarsed arengu uuringud, mille alusel vajaduse korral püütakse korrigeerida lapse programmi koolis. Uuringud koosnevad lapse arengu jälgimisest, õpetajate eksperthinnangutest ja nende alusel vestlustest lastevanematega vähemalt kahel korral aastas.