Õpiharjumused

Kuigi peale otsese õppimise on meie koolikorralduses olulisel kohal mäng, looming ja uuringud, osutub siiski tihti võtmeküsimuseks õpiharjumuste kujundamine. Laps, kes õpib ise ennast korrastama nii, et ta suudab realiseerida oma taotlusi, suudab ületada raskusi nii õpingutes kui ka edasises elus. Paraku on tahteline tegevus valdkond, mille väljakujunemiseks laps vajab enim vanemate ja õpetajate mõistvat toetust, kuid ka kindlat nõudlikkust. On väga oluline, et kool ja vanemad oleksid partnerid oma nõudmistes lastele.