Õppeprogramm

Kool lähtub oma põhimõtetes Vanalinna Hariduskolleegiumi pedagoogilisest kontseptsioonist ning see dokument on ka kooli õppekava lähtekohaks. Samas vastab kooli õppekava riiklikus õppekavas sätestatule.
Õpe koolis on integreeritud inglise keele süvaõppega alates 1. klassist. Keelekümbluse põhimõtetele tugineva inglise keele õppe programmi on välja töötanud Helsingi Inglise Kooli kauaaegne direktor õde Mary Venard..

Lapse õppeprogramm saab olema on küllaltki suur ning see sobib eelkõige lastele, kelle keeleline arengutase on suhteliselt kõrge, nii et võõrkeele intensiivne õppimine alates esimesest klassist ei kahjusta nende emakeele normaalset väljakujunemist; kes on saavutanud sotsiaalse valmisoleku kooliks nii, et põhiliselt grupiõppel põhinev metoodika on neile vastuvõetav ega kutsu esile ebakindlust; kellel on hea keskendumisvõime, et suuta tunnis kaasa töötada;

Vastasel juhul muutuvad lapse arenguks kavandatud mitmekülgsed võimalused hoopis arengut pidurdavaks koormuseks. Vajaduse korral otsitakse koostöös vanemaga võimalusi ja ressursse õppe individualiseerimiseks.