Loovuslaborid – kogukondliku koostöö ja meeskonnatöö uudne instrument

 

Loovuslaborite projekti kaudu seadsime sihiks kogukonda kaasavate õpiürituste õppekorraldusliku mudeli loomise (näidisloomelaborid) ning Kohila Mõisakooli rolli ja hariduslik-kultuurilise eripära aktiivsema teadvustamise kohalikus kogukonnas.

Praktiliste laborite ettevalmistamiseks vajasime häid teoreetilisi lähtekohti ning seetõttu alustasime ettevalmistavate seminaridega hariduse, õppe ja kasvatuse põhimõistete mõtestamiseks. Valdkonna suurepärase asjatundjana kutsusime mõtteid juhatama professor Ülo Vooglaiu.

Näidisloovuslaborite ettevalmistamises osalesid meie õpetajad koos kohalikus kogukonnas tegutsevate oma ala asjatundjatega. Saime võimaluse õppida tundma ka kutsekoolides pakutavaid võimalusi projekti koostööpartneri – Vana-Vigala Tehnika ja -Teeninduskooli meeskonna abil.

Projekti olid kaasatud:

Kohila Mõisakooli õpetajad ja koolitöötajad
Kohila valla haridusnõunik, avalike suhete nõunik
MTÜ Kohila Mõisakool
MTÜ Miikaeli Ühendus
MTÜ Kovanäpsel
Kohila Avatud Noortekeskus
Kohila Koolituskeskus
Kohila Gümnaasium
Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool