2. klass

2

2v

ESMASPÄEV
8:30- 9:15 Eesti keel Eesti keel
9:25-10:10 Matemaatika Inglise keel
10:20-11:05 Kehaline kasvatus
11:05-12:00 Söögivahetund
12:00-12:45 Usuõpetus
12:55-13:40 Kunstiõpetus
13:50-14:35 Inglise keel Matemaatika
TEISIPÄEV
8:30- 9:15 Eesti keel Eesti keel
9:25-10:10 Matemaatika Inglise keel
10:20-11:05 Kunstiõpetus
11:05-12:00 Söögivahetund
12:00-12:45 Loodusõpetus Muusika
12:55-13:40 Muusika Loodusõpetus
13:50-14:35 Inglise keel Matemaatika
KOLMAPÄEV
8:30- 9:15 Inglise keel Matemaatika
9:25-10:10 Eesti keel Inglise keel
10:20-11:05 Muusika Loodusõpetus
11:05-12:00 Söögivahetund
12:00-12:45 Loodusõpetus Muusika
12:55-13:40 Poisid: Judo
Tüdrukud: Iluvõimlemine
13:50-14:35 Eesti keel Eesti keel
NELJAPÄEV
8:30- 9:15 Inglise keel Eesti keel
9:25-10:10 Matemaatika Matemaatika
10:20-11:05 Lugemistund
11:05-12:00 Söögivahetund
12:00-12:45 Eesti keel Inglise keel
12:55-13:40 Tööõpetus
REEDE
8:20 – 11:05 Ujumine
Ujumine
Ujumine
11:05-12:00 Söögivahetund
12:00-12:45 Inglise keel
12:55-13:40 Inglise keel