Vastuvõtt

Vastuvõtt I klassi 2022/2023 õa

Lapsi võetakse kooli olenemata nende elukoha aadressist.

Tänavu saame luua võimaluse tutvuda kooli ja õppega videoülekande vahendusel  10. märtsil.  Kooli tutvustus ja inglise keele ning usuõpetuse tunnid. Vajalik eelnev registreerumine e-maili teel: kristiina.seppel@kohilamoisakool.ee.

Kooli vastuvõtuks viime esmalt läbi tutvusuuringu, mille kaudu selgitatakse välja lapse kooliküpsuse tasand (nullkriteerium). Tutvusuuring koosneb praktilistest töödest ja mängulistest tegevustest ning selle käigus toimub ka vestlus vanematega. Tutvumisvestluse eesmärgiks on välja selgitada kuivõrd kool vastab vanemate pedagoogilistele arusaamadele ja veendumustele ning on sobiv lapse eripärale.

Tutvusuuringule saate registreeruda kuni 12. märtsini täites juuresoleva vormi: VORM AVANEB SIIT

Vormi esitades annate nõusoleku tutvusuuringu läbiviimiseks. Võtame seejärel Teiega ühendust, et edasised sammud täpsemalt kokku leppida. 

Kooli astumiseks vajaminevad dokumendid
Esimesse klassi astumiseks esitab lapsevanem või hooldaja, kelle laps on õpilaskandidaadiks vastu võetud dokumendid portaal ARNO kaudu. 

Vajaminevad dokumendid on:

  • sisseastuja isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus või -tõend);
  • ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist; 
  • digitaalne dokumendifoto (nõuded fotole leiate lisatud lingilt);  
  • koolivalmiduskaart; 

Kohila Mõisakooli vastuvõtu kord

Koolivormi tellimine 27.aprill – 26.juuni

Küsimuste korral võtke meiega ühendust!