Vastuvõtt

Vastuvõtt I klassi 2023/2024 õa

Lapsi võetakse kooli olenemata nende elukoha aadressist.

7. märtsil on võimalus tutvuda kooli ja õppega, osaleda usuõpetuse ja inglise keele tunnis ning sellele järgnevas vestlusringis. Vajalik eelnev registreerumine e-maili teel: kristiina.seppel@kohilamoisakool.ee. Olete oodatud osalema!

Kooli vastuvõtuks viime esmalt läbi tutvusuuringu, mille kaudu selgitatakse välja lapse kooliküpsuse tasand (nullkriteerium). Tutvusuuring koosneb praktilistest töödest ja mängulistest tegevustest ning selle käigus toimub ka vestlus vanematega. Tutvumisvestluse eesmärgiks on välja selgitada kuivõrd kool vastab vanemate pedagoogilistele arusaamadele ja veendumustele ning on sobiv lapse eripärale.

Tutvusuuringule registreerumiseks täitke palun sellelt lingilt avanev ankeet hiljemalt 12. märtsiks. Tutvusuuringu läbiviimise ning vanematele kokkuvõtte tegemise aeg lepitakse eraldi kokku.

Vanemate otsust koolituleku kohta ootame hiljemalt 1. maiks.

Mais või hiljemalt juuni alguses toimub koosolek esimese klassi vanematele.

Kooli astumiseks vajaminevad dokumendid
Esimesse klassi astumiseks esitab lapsevanem või hooldaja, kelle laps on õpilaskandidaadiks vastu võetud dokumendid portaal ARNO kaudu. 

Vajaminevad dokumendid on:

  • sisseastuja isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus või -tõend);
  • ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist; 
  • digitaalne dokumendifoto (nõuded fotole leiate lisatud lingilt);  
  • koolivalmiduskaart; 

Kohila Mõisakooli vastuvõtu kord

Koolivormi tellimine 27.aprill – 26.juuni

Küsimuste korral võtke meiega ühendust!