Kooliõde

Koolitervishoid on tervishoiu valdkond, mis tegeleb õpilaste tervise edendamise, haiguste ennetamise, tervise järelvalve ning esmaabi osutamisega ja eneseabi oskuste arendamisega. Koolitervishoiu eesmärk on võimaldada õpilastel omandada tervist edendavat eluviisi ning oskusi, saavutada kehaline, vaimne ja sotsiaalne heaolu, toetada õpilaste arengut koostöös lapsevanemate, koolipersonali ja koolitervishoiu võrgustikuga (koolitervishoiuteenuse tegevusjuhend, Tallinn 2010).

Õpilaste tervisekontrollist:

Vastavalt Sotsiaalministri 13. augusti 2010. a määrus nr 54 järgi toimub teatud vanuserühma õpilaste ennetav tervisekontroll II, V ja IX klassis õpilase perearsti juures ja hambahaigusi ennetav arstlik kontroll I, III, V, VII ja IX klassis õpilase hambaarsti juures.

Kooli Tervisekabinetis toimub I, III, VII, XI klasside õpilaste tervisekontroll, mida teostab kooliõde.

Ennetavaks tervisekontrolliks perearsti juurde on vajalik eelregistreerimine!

Kohila Tervisekeskuse number 48 33 503
Perearstid dr Kärdi Kalda ja dr Ülle Stern
Pereõed Ellen Geltmann, Jane Pregel.
Kohila perearst Sigrid Mau, registratuur 4833603

Kõik ülejäänud õpilased, kelle perearst asub mujal pöörduvad tervise ennetavaks kontrolliks oma perearsti juurde!

Õpilase läbivaatusel mõõdetakse pikkust, kaalu, vererõhku, nägemisteravust. Kontrollitakse kuulmist, rühti, tallavõlvi. Jälgitakse üldist füüsilist arengut ja tervislikku seisundit. Vesteldakse õpilasega lähtuvalt tervislikest tähelepanekutest. Kõrvalekallete või terviseprobleemide tuvastamisel teavitatakse lapsevanemat kirjalikult vajadusest pöörduda perearsti või erispetsialisti poole. Tervisekontrolli andmed dokumenteeritakse õpilase tervisekaarti.

Esimeste klasside õpilased saavad esimeses kontrollis ÕPILASE TERVISEPÄEVIKU, kuhu tehakse sissekandeid õpilase tervisenäitajate kohta kuni gümnaasiumi lõpuni. Sellesse saavad sissekandeid teha peale õpilase tervist jälgiva kooliõe ka õpilase perearst ja hambaarst. Õpilase tervisepäevikusse on koondatud tervisealane informatiivne teave.

Kohila Mõisakoolile pakub koolitervishoiuteenust OÜ Raplamaa kooliõde töötaja Eveli Kask, eveli.kask.001@gmail.com, 5101297.

Vaktsineerimisest:

Alates 1. jaanuarist 2018.a kehtib Eestis uus immuniseerimiskava (Sotsiaalministri 02.03.2017 määrus nr 9).
Immuniseerimis kavasse on lisatud HPV (inimese papillom viiruse) vastane vaktsiin tütarlastele.
2018. – 2019. aastatel kuuluvad immuniseerimiskava raames vaktsineerimisele 12-14 aastased tütarlapsed.
Vaktsineerimiskuur koosneb kahest doosist. Teine annus tuleb manustada 6-13 kuu möödudes esimese annuse manustamisest.
Alates 01.01.2020. a vaktsineeritakse immuniseerimiskava raames vaid 12 aastaseid tütarlapsi.
Vaktsineerimiskuur koosneb kahest vaktsiiniannusest. Teine annus tuleb manustada 6-13 kuu möödudes esimese annuse manustamisest.
13.a poisse ja tüdrukuid vaktsineeritakse Leetrid-Mumps-Punetised (MMR2) vastu. 15-16. a poisse ja tüdrukuid vakstineeritakse Difteeria-Teetanus-Läkaköha (DTPa6) vastu.

Vaktsineerimisinfo:

http://www.terviseamet.ee/
http://www.vaktsineeri.ee/

Riiklik immuniseerimisekava:

https://www.vaktsineeri.ee/et/laste-vaktsineerimine/ajakava

Haiguste kirjeldused; lapsevanema nõusoleku ja keeldumise blanketed:
https://www.vaktsineeri.ee/et/tervishoiutootajatele-vaktsineerimine

NB! Alates õpilase koolitulekust toimuvad immuniseerimised koolimajas (erandina ka õpilase perearsti juures). Enne plaanitavat eakohalist immuniseerimist saadetakse koju kirjalik teade, millele lapsevanem annab nõusoleku või keeldumise kinnituse oma nime ja allkirjaga.

Kasulikke linke:

https://www.terviseamet.ee/et/nakkushaigused-a-u/gripp

Koolitervishoidu puudutavad õigusaktid:

  1. Sotsiaalministri 13.08.2010. a määrus nr 54 Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded
    õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale
  2. Sotsiaalministri 13.08.2010. a määrus nr 55 Iseseisvalt osutatavate õendusabi tervishoiuteenuste loetelu
  3. Sotsiaalministri 13.08.2010. a määrus nr 56 Nõuded õendusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele
    ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele
  4. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus 2018 – Riigi Teataja

Koolitervishoiu tegevusjuhendid:

  1. Koolitervishoiuteenuse tegevusjuhend
  2. Koolitervishoiuteenuse osutamisega seotud täiendavad tegevusjuhendid ja materjalid