Mitmekultuurilisus kohalikus kogukonnas

Kohila Mõisakool osaleb projektis „Mitmekultuurilisus kohalikus kogukonnas“ EE01-KA105-034977, mida toetab toetab SA Archimedese noorteagentuur Erasmus+ programmist. Tegemist on põhimeetmega 1, noortevaldkonna õpiränne, Euroopa Vabatahtlik Teenistus. 01.10.2017 – 31.12.2018 osaleb Kohila Mõisakoolis ja Kohila Vallavalitsuse allasutustes – Kohila Avatud Noortekeskuses, Kohila Gümnaasiumis ja Kohila lasteaed Sipsikus teenistuses Anna Morozova Venemaalt.
Anna aitab koolis kaasa täiendavate tegevuste ettevalmistustes ja korraldamisel.

Projekti number on EE01-KA105-034977

Anna endast: „Tere! Good day!
Olen vabatahtlik Venemaalt. Oma EVT projekti teen ma Eestis. Oman kõrgharidust avalike suhete alal ja olen ka töötanud selles valdkonnas – töötasin klienditeeninduse osakonnas, suhtle sin meediaga. Teise kõrghariduse sain inglise keele õpetaja erialal. Kuid selles töös ei ole mul pikaajalist kogemust. Olen töötanud vaid eraõpetajana. Mulle meeldib töö lastega ning Erasmuse projektis osalemise eesmärk oligi soov teada saada, kas olen valmis muutuseks oma elus, et asuda tööle täiskohaga õpetajana.
Vabal ajal olen olnud vabatahtlikuks erinevatel sündmustel Moskvas, näiteks keele-, filmi-, muusika- ja perefestivalidel. Olen osalenud vabatahtlikuna ka ühes projektis Saksamaal, kus me korraldasime lastele erinevaid mänge ja etteasteid. Eri haridusprogram mide kaudu olen tõlkinud ilukirjandust inglise keelest vene keelde ning osalenud loova kirjutamise ja käsikirjade loomise kursusel. Ma räägin vene ja inglise keelt, natukene ka saksa ja prantsuse keelt. Ning peagi asun õppima eesti keelt.
EVT on mitteformaalne haridusprogramm 18–30-aastastele inimestele, et jagada oma teadmisi, huvisid ja kultuuri; tõestada ja arendada oma oskusi, saada uusi kogemusi ning avada ennast uutele kultuuridele, keeltele ja inimestele. Minu peamine huvi on kultuuridevaheline ja mitmekeelne suhtlus. Tahan töötada
lastega. Need on põhjused, miks ma valisin selle projekti. Usun, et saan siin väga head kogemused ja teha midagi kasulikku. Loodan, et minu varasemad kogemused aitavad mul anda endast parima. Ma soovin siin olles õppida eesti keelt ja oma kolleegi Bibiana abiga ka itaalia keelt. Loodan saada häid kogemusi
koolis töö tamiseks, leida uusi sõpru, ideid ja teadmisi. Mulle meeldib ka mõte Eestis matkamisest ning ma kavatsen ka seda teha.”