Uued Kased Kohilas

12.05­ – 16.05.2014 toimus Kohila Mõisakoolis koostöös Keskonnainvesteeringute keskusega keskkonnanädal. Selle nädala eesmärgiks oli viia läbi lastega palju erinevaid keskkonnaalaseid tegevusi looduses. Nädal algas Pirgu Terviserajal, kus toimus maastikumäng. Erinevates punktides pidi lahendama ülesandeid ning uurima looduses leiduvaid saladusi. Koostöös Keskkonnaameti ja Kohila Metsaseltsiga oli võimalus arutleda metsast ja sealsest elust. Puu hingeeluga tutvumiseks said kasutada kõik luupi ja mõõdulinti ning haistmismeele abiga oli võimalus eristada erinevaid puuliike. Et teooriat praktikasse panna, siis mindi üle raudtee metsa Viigri kinnistule, kuhu iga laps sai istutada kaks kaske. Metsas seisid lapsed silmitsi kriitilise olukorraga, mis vajas kiiret reageerimist, sest ühte pisikest tammepoega ähvardas hukkumine. Õnnetuse vältimiseks istutasid 1. klassi õpilased tema ümber neli väikest jõulukuuske. Nädalat kroonis Pokude ellu ärkamine, kes tutvustasid iseenda ja lindude elu üksikul saarel. Tänu nende päästeplaanile jõudsid kõik lapsed Silma Õpikotta, kus vaadati filmi rannajoone nihkumisest aastatuhandete jooksul, peeti pikniku ja tehti kunsti. Päeva lõpp kulges vaatamata väsimusele lauldes kodu poole.

Kool 120 undefined Kool 137