V perioodi 2. nädal

Nädala mõte: tugevale vundamendile
Inimvoorused, need head harjumused, mille peale oleme sel aastal sageli mõelnud, moodustavad tugeva vundamendi, millele toetub nüüd ja tulevikus “meie elu maja”. Küsimus on selles, kui tugev see vundament on? Kuidas aru saada, kas tegeleme praegu tugeva vundamendi loomisega? Peatugem hetkeks järgmistel punktidel, et sellele küsimusele enese sees vastust leida. Oleme austavad ja lugupidavad, kui kuulame teisi tähelepanuga, kui räägime sobival hetkel ja viisakalt. Oleme vastutustundlikud, kui hoolime kooli, teiste õpilaste ja enda asjadest; kui anname õpetajale kodutööd õigel ajal ära; kui üritame planeerida aega niimoodi, et tähtsamad asjad oleks esikohal; kui suudame töötada iseseisvalt ja jälgime suuliselt ja kirjalikult antud juhendeid. Oleme mõistvad ja õiglased, kui üritame kuulata teiste arvamust, kui jälgime kooli ja klassi kodukorda ja osaleme klassielus aktiivselt.
Oleme hoolivad, kui mõtleme tihti teiste tunnete ja vajaduste peale, kui oleme lahked ja vastutulelikud, valmis toetama teisi oma sõnade ja tegudega.
Ehk saame enne kooliaasta lõppu vestelda oma klassijuhatajaga ja koos vaadata, millistes voorustes, harjumustes oleme möödunud kuude jooksul kasvanud…