V perioodi 4. nädal

Nädala mõte:
Pühapäeval on nelipühi ja selle sündmusega on seotud Vanalinna Hariduskolleegiumi kooli hümn Veni Creator Spiritus, mida on omistatud Rabanus Maurusele (776-856) ja milles põimuvad kolm Pühale Vaimule suunatud palvet: tule, külasta ja õnnista.
VENI CREATOR SPIRITUS
Tule, Looja Vaim,
ja kinnita igaüht meist oma armuga,
Kõiki oma lapsi külasta,
Kogu loodut heldelt õnnista.
Sinu lohutust me tunneme,
Taevast andi hinges kanname;
Elu allikast, mis õndsaks teeb,
Armu tuli süttib südames.
Oma püha seitsme anniga
Meie meeled paned hõiskama;
Taevaisaga meid ühenda,
Täide vii, mis tõotanud on Ta.
Tunnetust ja vaistu valgusta,
Armastust me hinge külva Sa,
Laiskusega aita võidelda,
Voorusi ja tõde uskuda.
Tõrju kurjad vaimud kaugele
Kõigist ustavatest hingedest,
Anna aega parandada meelt,
Eksimata Sinu õigelt teelt.
Sinust Isa kirkust tunneme,
Sinu kaudu Poega usume,
Sinus Püha Vaimu austame,
Sinu palet näha loodame.
Aamen.