Toetajad

TOETA KOHILA MÕISAKOOLI
Mõisakooli saab toetada annetustega
Saaja: MTÜ Kohila Mõisakool
SEB Pank: 10220211207226
IBAN: EE281010220211207226
Selgitus: “Annetus Mõisakooli heaks”

Suured tänud!

Kohila Mõisakooli loodusõpetuse õppekava toetamine 2016/2017 õ.a.
Projekt nr 11849
KIK_logo_RGB


Õnneloosi toetajad 2016

Kohila Mõisakool soovib tänada järgmisi ettevõtteid, kes toetasid Kohila sügisesel kirbukal kooli heaks toimunud õnneloosi erinevate auhindadega:
tõukeratas.ee
Humala puhkemaja
Varenametall OÜ
Pai Pagar
ART LINK BALTIC
Valtu Spordimaja
blackgizmo.com
Techtronic Industries Nordic Aps
Katrin Kivirand
Väga suur tänu kõigile lastevanematele, kes aitasid kaasa õnneloosi ja kohviku korraldamisel. samuti täname ostjaid ja Kirbuka korraldus meeskonda. Üritusel koguti kooli toetuseks 1077,83

Kohila “Kirbukas 2014” loterii toetajatele:

ART LINK BALTIC
BONG EESTI OÜ
VARENAGRUPP OÜ
MTÜ RAPLA KORVPALLIKOOL
ÖÖKLUBI MADHOUSE
MAMMA
TÕUKERATAS.EE
MTÜ RAPLAMAA NOORED
SUSSITUTIPUU OÜ
Martin Heinla
Õpilased
Lapsevanemad
Õpetajad

Tänu Teie abile õnnestus meil koguda Kohila Mõisakooli heaks 908,52 €.


Kohila Vineerile, kes lahkesti abistas ning kiirelt ja operatiivselt varustas materjaliga, mida hetkel just väga vaja oli! Kohila Vineer


Margus Millerile osutatud abi eest!!!


Kevadkontserdi esinejale Trio Comodo-le, kes täitsid 22. aprillil mõisa saali piduliku muusikaga ning andsid ülivõimsa kontserdielamuse nii suurtele kui väikestele!


Gerly Karu ja Margus Mänd osutatud abi eest!!!


Heategevus kontsert aastal 2013 õnnestus tänu:

 • suurepärastele esinejatele: Birgit Õigemeel ja Peter Põder, Vaiko Eplik, Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi kammerkoor ja dirigent Pille Raitmaa, Kohila Mõisakooli I klassi õpilased ja juhendaja Merle Liblik;
 • julgetele teadustajatele: Ketli ja Fredi (Kohila Mõisakooli I klassi õpilased);
 • Kriips ja Juku agentuurile, kes vastutas heli tehnilise poole eest;
 • reklaamile, mille kujundas Purk Stuudio;
 • võõrustajale- Hageri kogudusele, kes lubas lahkesti kasutada oma ruume;
 • suurearvulisele publikule!

Kohila Mõisakooli loodusõpetuse programmi toetamine 2013/2014 õppeaastal.KIK_logo_RGB


OÜ Geoland suurannetuse eest!


Vaiko Eplikule, kes kinkis koolile klaveri!


Kohila “Kirbukas 2013” loterii toetajatele:

Suurtoetajale Aivo Ladoga-le!

Sussitutipuu Tallinna Karastusjoogid
TYCO
Sadolin Spordinoone
Ülejõe Rantso Art Link
Pai Pagar Selver
Fulo pood
Rapla Maavalitsus Jaamaka saun Valtu Spordihoone

Värava tegijale OÜ Varena Grupp ja värava paigaldajale Inergo Trans OÜ!


2. septembri mõisa kaunistajatele: Triin Kant ja Arleenike OÜ!


Pai Pagar-ile imemaitsva tordi eest!


“Sume on öö” kontserdi korraldajatele: MTÜ Raplamaa Noored ja Kohila Vallavalitsust ning loomulikult ka kõikidele lahketele annetajatele!


2013 Kapa Rock-i korraldajatele, tänu kellele õnnestus koguda raha, millest on abi saali valgustuse soetamisel!


Varenagrupp-ile trepipiirde ja -käsipuu eest!


Birgit Õigemeelele, Tiina Adamsonile, Lauri Lendile, Peeter Põderile ja Segakoorile HUIK! suurepärase kontserdi eest!
Hageri kogudusele kiriku ruumide kasutamise eest!
Ain Rosenstokile heli tehnilise külje korraldamise eest!
Heategevuskontsert Hageri kirikus


Kohila Gümnaasiumi 1996.a. lennu 9c klassi vilistlased (Elari Lend, Siim Mokejev, Kadri Sillaste, Marion Karro, Reelika Mets, Viive Tuborg, Liisi Anderson, Helgor Markov, Kai Tiislär, Maria Viikmaa, Toomas Põld, Aivo Blei, Peeter Hints, Evely Suija) annetuse eest!

Recent Posts

Vastuvõtt I klassi 2020/2021 õa

Lapsi võetakse kooli olenemata nende elukoha aadressist.

Kooli vastuvõtuks viime esmalt läbi tutvusuuringu, mille kaudu selgitatakse välja lapse kooliküpsuse tasand (nullkriteerium). Tutvusuuring koosneb praktilistest töödest ja mängulistest tegevustest ning selle käigus toimub ka vestlus vanematega. Tutvumisvestluse eesmärgiks on välja selgitada kuivõrd kool vastab vanemate pedagoogilistele arusaamadele ja veendumustele ning on sobiv lapse eripärale.

Lahtiste uste päev toimub neljapäeval, 5. märtsil.
Kuna klassiruumid ei ole väga suured, siis palume eelnevalt registreeruda meili teel louise.flensburg.lend@kohilamoisakool.ee
Olete oodatud osalema!

Info tutvusuuringu kohta:

Tutvusuuring eelkooli õppetöös MITTEOSALEVATELE lastele: Palun registreeruge tutvusuuringule, täites juuresoleva vormi hiljemalt 12. märtsiks: VORM AVANEB SIIT

Vormi esitades annate nõusoleku tutvusuuringu läbiviimiseks ja lapse ka kandideerimiseks kooli.
Tutvusuuring toimub laupäeval, 21. märtsil algusega kell 10.00.
Vanematele tutvusuuringu kokkuvõtte tutvustamise aeg lepitakse kokku peale 21. märtsi meili teel.

Vanemate otsust koolituleku kohta ootame hiljemalt 1. maiks.

Tutvusuuring Miikaeli Ühenduse eelkooli õppetöös OSALEVATELE lastele: Palume täita tutvusuuringu vormi koduleheküljel hiljemalt 31. jaanuariks: VORM AVANEB SIIT

Küsimustiku vanematele edastame eelkooli õpetaja kaudu. Palume need täita ja tuua kooli hiljemalt 15. veebruariks.
Tutvusuuring lastele toimub eelkooli tundide ajal alates jaanuarist. Tutvusuuringu teine osa, vestlus vanematega, veebruaris-märtsis.

Vanemate otsust koolituleku osas ootame hiljemalt 1. maiks.

Mais või hiljemalt juuni alguses toimub koosolek esimese klassi vanematele.

Kohila Mõisakooli vastuvõtu kord

Koolivormi tellimine 27.aprill – 26.juuni

Küsimuste korral võtke meiega ühendust!

Kooli astumiseks vajaminevad dokumendid
Esimesse klassi astumiseks esitab lapsevanem või hooldaja, kelle laps on õpilaskandidaadiks vastu võetud, kirjaliku taotluse, millele lisab:
sisseastuja sünnitunnistuse koopia;
kui taotluse esitab sisseastuja seaduslik esindaja, siis esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
sisseastuja tervisekaardi;
lapse foto (3×4 cm);
lasteaia poolt väljastatud koolivalmiduskaardi.

 1. KIK toetas Kohila Mõisakooli loodusõpetuse õppekava rikastamist 2018/2019. õppeaastal Comments Off on KIK toetas Kohila Mõisakooli loodusõpetuse õppekava rikastamist 2018/2019. õppeaastal
 2. 2019/2020 kooliaasta algus. Comments Off on 2019/2020 kooliaasta algus.
 3. Vabad õppekohad Kohila Mõisakooli klassides Comments Off on Vabad õppekohad Kohila Mõisakooli klassides
 4. Tööpakkumised Comments Off on Tööpakkumised
 5. Kohila mõisa tall-tõllakuurist on saamas Kohila Mõisakooli algklasside maja Comments Off on Kohila mõisa tall-tõllakuurist on saamas Kohila Mõisakooli algklasside maja
 6. Heategevuslik jõulukontsert tulemas Comments Off on Heategevuslik jõulukontsert tulemas
 7. Comments Off on
 8. Lõppes loovuslaborite projekt Comments Off on Lõppes loovuslaborite projekt
 9. KIK toetas Kohila Mõisakooli loodusõpetuse õppekava rikastamist 2017/2018 õppeaastal Comments Off on KIK toetas Kohila Mõisakooli loodusõpetuse õppekava rikastamist 2017/2018 õppeaastal