ALG- JA PÕHIKOOL

Kohila Mõisakool on vanemate initsiatiivil loodud erakool, mis avati 2013. aasta 1. septembril. Esimene lend lõpetas 2022. aastal. Kooli õppekava lähtub põhikooli riiklikust õppekavast, oma põhimõtetes tugineme Miikaeli Ühenduse pedagoogilisele kontseptsioonile.