Turvakaamerad Kohila mõisasüdame spordiväljakute juures: kogukondliku turvalisuse projekt

Kohila mõisasüdamest on kujunemas Kohila alevi üks fookuspunkte. Viimase 15 aasta jooksul keskkonda tasapisi korrastatud ning on lootust, et mõisaansamblisse kuuluvate erinevate kinnistute omanike ühiste pingutuste tulemusena on see lähimate aastakümnete jooksul taastatud kunagises terviklikkuses ja ilus.

Kohila Mõisakooli äsjarestaureeritud algkoolihoone ümber on tänaseks valminud mängu- ja palliplatsid ning kõnniteed. 2018. a saadi Leader- programmi kaudu rahastus avalikuks kasutuseks mõeldud projektile ”Liikumis- ja sportimisvõimalused lastele Kohila mõisa südames”. 2019. aastal osales MTÜ Kohila Mõisakool Kohila valla 2020. a kaasava eelarve taotlusvoorus ettepanekuga rajada tall-tõllakuuri ümbrusesse avalikuks kasutuseks mõeldud spordiväljak, ettepanek kogus suurima toetuse ning kuulutati võitjaks. 

Kuna Kohila mõisa ümbruskonnas on liikvel palju lapsi (kool, lasteaed Sipsik, raamatukogu, elumajad), siis on korrastatud park neile turvaliseks ja inspireerivaks ning pärandit väärtustavaks keskkonnaks. Heakorrastatud avalikuks kasutuseks mõeldud territooriumi turvalise tagamiseks paigaldati välised turvakaamerad. 

Turvakaamerate paigaldamiseks saadi toetust Raplamaa Omavalitsuste Liidu kogukondliku turvalisuse 2020. aasta maakondlikust toetusvoorust summas 1,798,94€. 

Ühised tööd turvalise Kohila mõisasüdame tagamise nimel aitavad olulisel määral liita kogukonda ning anda lastele eeskuju, millest saaks neile tegevusmudel edaspidiseks.

Kogukonna senine tegevus annab tunnistust sellest, et ollakse valmis ühiselt tegutsema.

Kohila mõisa tall-tõllakuurist on saamas Kohila Mõisakooli algklasside maja

Unistus oma koolimajast on teoks saamas. Projekt on valminud, ehitusluba väljastatud ning käimas on kokkulepete sõlmimised pangalaenu võtmiseks ning ehitusega seoses. Meil kõigil on võimalus kaasa aidata jõukohase panusega.

Kohustused võetakse mitmeks aastaks, aga me suudame neid kanda ühiselt. Suur abi on igast eurost, sest kui püsiannetajaid palju, moodustub sellest märkimisväärne summa, mis laenumakset kergendab.

Meie kooli lapsed räägivad koolielust ja koolimajast. 


MTÜ Kohila Mõisakool EE721010220276258223 – märksõna “annetus”

Suur tänu kõigile neile, kes on kaasa aidanud!