HTM järelvalve erakoolide õppemaksu üle

Head vanemad!

Teavitame, et Haridus- ja Teadusministeerium viib läbi järelevalvet koolides kehtestatud õppemaksu üle ning teil on võimalik tutvuda õppemaksuga seotud infomaterjaliga eraüldhariduskoolide lapsevanematele Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele
Käesoleva õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimuste ja infoga on lapsevanemal võimalik pöörduda HTMi õiguspoliitika osakonna järelevalve valdkonna peaeksperdi Mare Tamme poole e-posti aadressil mare.tamm@hm.ee ning sisuliste küsimustega, mis on seotud õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole piret.sapp@hm.ee.

Huviringid

1. Robootikaring
Sel aastal ootame roobotikaringi 2. klassi õpilasi. Grupi suurus on 8 õpilast. Igal perioodil toimub uus registreerimine. Ring toimub neljapäeviti 6. – 7. tunni ajal, kell 13.30 – 15.00 algklassidemaja ühisruumis. Maksumus 10€ periood, kool esitab arve. Alustame 16. septembril. Juhendajaks Katrin Kurss-Tomp.  Registreerimine: katrin.kurss-tomp@kohilamoisakool.ee

2. Kitarriõpe
Tunnid toimuvad koolis. Õpetaja Theodor Lattikas. Registreerumine ja info theodorlattikas@gmail.com

3. Muude pillide valik
Muusikakool – Kohila Koolituskeskus (tohisoo.edu.ee)

4. Kunstikool
Kunstikool – Kohila Koolituskeskus (tohisoo.edu.ee

5. Malering
Margit Brokko Eesti Male arenduskeskusest ootab taas malehuvilisi. Oodatud on kõik huvilised sõltumata tasemest või vanusest. Malering maksab 20 eurot kuus. Malering alustab 8. septembrist, kohtumised kolmapäeviti kell 16.15-17.00 Mõisa majas. Rohkem infot ja registreerimine: margit.brokko@gmail.com

6. Judo
Huviringi ootame alates esimesest klassist nii tüdrukuid kui ka poisse. Treeningud toimuvad erinevatel päevadel erinevatele vanustele Kohila Mõisakooli mati saalis. Treening tasu on 25 eurot kuu. Treeningutega alustame septembrist. Treenerid on Madis Suurmäe ja Kati Reispass. Treeningud toimuvad Kohila Mõisakooli mati saalis.
Täpsem info ja registreerimine: raplajudo@gmail.com

7. Võimlemine

8. Jalgpalliklubi Kohila Püsivus

9. Korvpallitreeningud ja kergejõustikutreeningud

10. Võrkpallitreeningud

Tööpakkumised

Kohila Mõisakool kasvab ja seoses sellega ootame meeskonnatäiendust alates 2022/2023 õppeaastast. 

Kui oled kutsumuselt õpetaja ja pead õigeks neid tõekspidamisi, mis on sõnastatud meie pedagoogilises kontseptsioonis, anna endast märku helistades Anu Nigesenile telefonil 5020646 või e-kirja teel anu@kohilamoisakool.ee. 

Ootame meeskonda:

 • osalise koormusega klassiõpetajat
 • osalise koormusega kehalise kasvatuse õpetajat
 • osalise koormusega loodusainete õpetajat
 • osalise koormusega matemaatikaõpetajat
 • osalise koormusega muusikaõpetajat
 • osalise koormusega töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetajat
 • osalise koormusega vene keele õpetajat
 • osalise koormusega saksa keele õpetajat
 • osalise koormusega eripedagoogi (asendus)
 • osalise koormusega psühholoogi
 • osalise koormusega õpetaja abi

Tähtaeg ühenduse võtmiseks 30. aprill 2022. a. 

Turvakaamerad Kohila mõisasüdame spordiväljakute juures: kogukondliku turvalisuse projekt

Kohila mõisasüdamest on kujunemas Kohila alevi üks fookuspunkte. Viimase 15 aasta jooksul keskkonda tasapisi korrastatud ning on lootust, et mõisaansamblisse kuuluvate erinevate kinnistute omanike ühiste pingutuste tulemusena on see lähimate aastakümnete jooksul taastatud kunagises terviklikkuses ja ilus.

Kohila Mõisakooli äsjarestaureeritud algkoolihoone ümber on tänaseks valminud mängu- ja palliplatsid ning kõnniteed. 2018. a saadi Leader- programmi kaudu rahastus avalikuks kasutuseks mõeldud projektile ”Liikumis- ja sportimisvõimalused lastele Kohila mõisa südames”. 2019. aastal osales MTÜ Kohila Mõisakool Kohila valla 2020. a kaasava eelarve taotlusvoorus ettepanekuga rajada tall-tõllakuuri ümbrusesse avalikuks kasutuseks mõeldud spordiväljak, ettepanek kogus suurima toetuse ning kuulutati võitjaks. 

Kuna Kohila mõisa ümbruskonnas on liikvel palju lapsi (kool, lasteaed Sipsik, raamatukogu, elumajad), siis on korrastatud park neile turvaliseks ja inspireerivaks ning pärandit väärtustavaks keskkonnaks. Heakorrastatud avalikuks kasutuseks mõeldud territooriumi turvalise tagamiseks paigaldati välised turvakaamerad. 

Turvakaamerate paigaldamiseks saadi toetust Raplamaa Omavalitsuste Liidu kogukondliku turvalisuse 2020. aasta maakondlikust toetusvoorust summas 1,798,94€. 

Ühised tööd turvalise Kohila mõisasüdame tagamise nimel aitavad olulisel määral liita kogukonda ning anda lastele eeskuju, millest saaks neile tegevusmudel edaspidiseks.

Kogukonna senine tegevus annab tunnistust sellest, et ollakse valmis ühiselt tegutsema.

Kohila mõisa tall-tõllakuurist on saamas Kohila Mõisakooli algklasside maja

Unistus oma koolimajast on teoks saamas. Projekt on valminud, ehitusluba väljastatud ning käimas on kokkulepete sõlmimised pangalaenu võtmiseks ning ehitusega seoses. Meil kõigil on võimalus kaasa aidata jõukohase panusega.

Kohustused võetakse mitmeks aastaks, aga me suudame neid kanda ühiselt. Suur abi on igast eurost, sest kui püsiannetajaid palju, moodustub sellest märkimisväärne summa, mis laenumakset kergendab.

Meie kooli lapsed räägivad koolielust ja koolimajast. 


MTÜ Kohila Mõisakool EE721010220276258223 – märksõna “annetus”

Suur tänu kõigile neile, kes on kaasa aidanud!