Õppemaks

Eelkooli õppemaks on 2021/2022 õppeaastal 76 eurot kuus (7 kuud). Seda ei muudeta õppeaasta jooksul. Õppemaksu suurus ja tasumise kord fikseeritakse lapsevanemaga sõlmitavas lepingus.