Õppemaks

Eelkooli õppemaks on 2019/2020 õppeaastal 68 eurot kuus (7 kuud). Seda ei muudeta õppeaasta jooksul. Õppemaksu suurus ja tasumise kord fikseeritakse lapsevanemaga sõlmitavas lepingus.