I perioodi 4. nädal

Nädala mõte: mõistmine
Millisena näevad mind kaaslased: kas õnnelikuna, ausana, teistest huvitatuna ja otsekohesena või pigem enesekeskse ning keerulise inimesena, kes oma mõtteid ei avalda? Mõtlen oma sõpradele ning perekonnale rohkem kui iseendale. Minu plaanid teisi aidata kannavad vilja. Minu mõtted ei ole enesekesksed. Pigem mõtlen teistele ning sellele, mida saan nende heaks teha.