IV perioodi 2. nädal

Nädala mõte: paastuaeg
Paastuaeg kestab veel kõigest paar nädalat. See kutsub meid enda sisse vaatama ja järele mõtlema: millised teod ja harjumused meie elus ei ole kooskõlas ligimesearmastusega? Mis ei vii meid lähemale ideaalile inimesest, kes me siiralt sooviksime olla? Kuidas järele jäänud paastuaega viljakalt elada? Vastuseid on kindlasti palju, olgu siinkohal toodud neist mõningad.
Paastuaeg aja kasutamises:
• üritada jälgida nii koolis kui ka väljaspool kooli endale seatud päevaplaani võimalikult täpselt, isegi kui keha võitleb vastu ja mõistus üritab seda vältida ebatõeliste vabandustega.
• mitte lükata tõelise põhjuseta edasi tegevusi, mida hetkel peame raskeks.
• mõelda sellele, et meie päevakava täitmine algab loomulikult hästi siis, kui tõuseme üles ettenähtud ajal.
• nõndasamuti on ka õhtuga, päev lõpeb hästi ja viljakalt, kui läheme magama õigel ajal. Sellest sõltub meie järgmise päeva õppimisvõime, tuju ja huumorimeel ning palju muudki!