Perekond

Kohila Mõisakool sobib eeskätt peredele, kes

  • peavad oluliseks kristlike traditsioonide ja väärtuste edastamist lastele,
  • on valmis toetama lapse tahte ja õpiharjumuste kujunemist,
  • väärtustavad tervislikku toitumist, liikumist ja on valmis kujundama lapsele otstarbekat päevarežiimi, et tasakaalustada suurt õppekoormust,
  • on valmis osalema koos teiste vanematega kooli õppekeskkonna väljaarendamises ja õppe toetamises,
  • käsitlevad ennast lapse esmaste kasvatajatena, kuid on ühtlasi valmis tihedaks koostööks õpetajatega lapse arengu huvides.

Enamasti laabub vanemate ja õpetajate koostöö hästi, kui ülaltoodust saadakse ühtemoodi aru, kui need seisukohad on vanematele vastuvõetavad ja kui soovitakse neid nii mõtte kui ka teoga toetada.