MTÜ Kohila Mõisakool

Aastal 2012 augustis loodi lastevanemate initsiatiivil mittetulundusühing Kohila Mõisakool eesmärgiga asutada Kohilasse eraüldhariduskool. Alustav kool lähtub oma põhimõtetes Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi, MTÜ Miikaeli Ühenduse ja Püha Miikaeli Kooli kontseptsioonist.

 
MTÜ Kohila Mõisakooli missioon: ühendades lapsevanemaid, õpetajaid ja kaasamõtlejaid, toetada laste eripärasid arvestava, hooliva ning elukultuuri hoidva arengukeskkonna loomist.

MTÜ Kohila Mõisakooli visioon: koostöös perekonnaga ning haridus- ja kultuuriasutustega on loodud kristlikule väärtussüsteemile tuginev arengukeskkond, mis aitab iga lapse eripära arvestades luua tema valmisolekut otsida ja leida oma koht elus.

Põhikiri