HUVIKOOL

Inglise keel

Miikaeli Ühenduse inglise keele intensiivõppeprogramm põhineb õde Mary Venard’i koostatud algkooli inglise keele programmil, mis arvestab väikelapse arengu iseärasustega ja tugineb kristlikule väärtussüsteemile. Kasutatakse metoodikat “inglise keel emakeele meetodil” (Total Immersion Method). Inglise keele õpe toimub alates 1. klassist ja 5 tundi nädalas kogu põhikooli osas. Kogu õpetus toimub inglise keeles. 

Kohila Kunstide Kool

Koostöös muusikakooliga saavad pilliõppe lapsed läbida solfedžo tunde koolipäeva sees tava muusikatundide ajal. Muusikakooli õpilaste laulmise tunde asendab koorilaul. 

Kunstikool pakub mitmesuguseid erialasid kunstivaldkonnaga tegelemisel.